Dutch manuals 

This is only a small part of my collection.
If there is interest in more info mail me at waltherp38@ww2museum.eu

The paperworks can be used for research and publishing in books, magazines and websites.

I am always interested in expanding my collection.
If you have a manual or paperworks made before 1946 you want to donate to the ww2museum.Online just contact me.


Handboeken voor 1945Handboeken na 1945DocumentenBoekenDiversen


Handboeken soldaat voor 1945Schietvoorschrift 1908


Tactisch gebruik mitrailleurs 1915


Handboek soldaat 1937 nr 72a
    


Handboek soldaat 1937 nr 72b


'
Handboek soldaat 1937 nr 72c en het regelement betreffende de krijgstucht.


Handboek soldaat 1937 nr 72d


Handboek der reserve officier 1930


Handboek Mobilisatie verpleging


Handboek voor den reserve officier


Voorschrift Velddienst No 41 II


Algemeen oefenvoorschrift No 46a


Voorschrift Auttreinen No78


Reglement Bereden Artillerie en Motorartillerie 1938


Tafelen van toeslagen en betalingen


Voorschrift verbindingsdienst 1933


Verzameling Pionier technische gegevens 1935


Voorschrift Inrichten Stellingen No 77i


Voorschrift Inrichten Stellingen No 77b


Voorschrift Inrichten Stellingen No 77c


Voorschrift inrichtingen stellingen No 77e


Voorschrift handgranaten 1932


Voorschrift Pistool M.25


Wapenvoorschrift M.95 Hembrug


Kompas M.22


Voorschrift Kampeeren van troepen 1934


Voorschrift geheime briefwisseling 1938


Explosiestoffen en munitien Marine London 1944


KMar Handafdrukken 1940


Silhouetten vliegtuigen 1939


Schootstafel 385 Houwitser 12L


Schootstafel 386a Houwitser 12L


Schootstafel 388b Kanon 10 Veld


Schootstafel Kanonnen 15L 40 Kust


Kustartillerie kanonnen 21, 15, 12 en 7.5cm Kust


Reglement Kustartillerie Nederland


Voordrachten Artillerie Munitie Hembrug 1919


V.O.G. Mobilisatie

Handboeken voor 1945Handboeken na 1945DocumentenBoekenDiversen

Handboek soldaat na 1945


Legerorders 1941 tm 1945 London Prinses Irene Brigade


Legerorders 1946 Nieuwe Nederlandse Landmacht


Algemeene Instructie Binnenlandse Strijdkrachten


Korte Handleiding Binnenlandse StrijdkrachtenHandboek voor den Soldaat nr 1000 1945

Ontwerpvoorschrift Voet en Geweerexercitie 1945


Ontwerpvoorschrift Infanterie opleiding 1945

Ontwerpvoorschrift 2inch mortier 1945
Ontwerpvoorschrift Sten 1945
Ontwerpvoorschrift Revolver
Ontwerpvoorschrift Bren 1945
Ontwerpvoorschrift Geweer Lee Enfield
1945
Ontwerpvoorschrift Geweervechten 1945
Ontwerpvoorschrift Handgranaten 1945
Ontwerpvoorschrift PIAT 1945

Ontwerpvoorschrift Landmijnen en Boobytraps 1945

Ontwerpvoorschrift Toepassing van vuurkracht 1945

Ontwerpvoorschrift Onderhoud motorvoertuigen 1945


Nederlandse Strijdkrachten Oefenaanwijzingen 1945


Nederlandse Strijdkrachten Trainingsaanwijzingen 1945

Handboeken voor 1945Handboeken na 1945DocumentenBoekenDiversen

Documenten

Zakboekje Milicien 1886
Zakboekje Kustartillerie Den Helder Hoek van Holland

Ausweis om buiten te begeven tijdens speruren

Inleveren fietsen Velsen


Handboeken voor 1945Handboeken na 1945DocumentenBoekenDiversen

Boeken


In memoriam gesneuvelde der Marine NL 1940


Gedenkboek, aangeboden aan medewerkers onderzeeer K XVIII 1935


Boek over de ervaringen van onderzeeer K XVIII 1935

Neerlands Zeemacht in oorlog. 1944 (Printed in England)

Ondergrondse borrelinkskes 1944

Onze schulden zijn schulden door Jo Spier

Het uur U Binnenlandse Strijdkrachten

Ik draag U op Binnenlandse Strijdkrachten


Z.66 Grebbelinie

Illegale spot en prikkelrijmen 1945

Tom, Dick, Harry 1945

Conceptboek De overweldiging van Nederland

Distributie bonnen kookboekje


Handboeken voor 1945Handboeken na 1945DocumentenBoekenDiversen

Diversen