Disclaimer

In English and Dutch

 No Nazi

Disclaimer in English

On this site you will come across images of badges, emblems, from the National Socialist and fascist organizations from the thirties and forties. These are collector items, better said museum pieces of historical value. 

It is certainly not my intention national socialist; 
fascist, racist, revisionist ideas of the past, to promote or glorify, let that be clear. 

It is to get information for research and to show a part of my collection. 
It is not about me, how the political game that was played at that time, but purely for the materials that were present at the time. 

Introduction 

My collection consists of a large portion from books such as manuals and other paperwork’s from soldier, propaganda, photos, etc. There is much to collect and it is also a expensive hobby, I will try to specialize in that items. 

I also have some material, these are usually items that are having special historical value, or what I got from friends, colleagues or acquaintance. 

Everything you see are original items, before or during one of the darkest periods in which Europe was situated, last century 1940-1945.

If you have objects, items or whatever, made before 1945, and you do nothing with it, I would like to take up these items in my collection. 

Interested? 


If there is a special interest for some books or items because of historical interest or historical research a mail can be sent with the question to make an appointment or ask for more information trough internet. 

Information is only given for historical interest/research,

absolutely no requests for ideological research!

Go up

Disclaimer in Nederlands

Op deze site zult U afbeeldingen tegen komen van insignes, emblemen, van nationaal socialistische en fascistische organisaties uit de dertiger enveertiger jaren.

Het gaat hier om verzamelstukken, liever nog gezegd museumstukken van historische waarde. Het is beslist niet mijn bedoeling het nationaalsocialistische; fascistische; racistische; revisionistische gedachtegoed van toen te promoten of te verheerlijken, laat dat duidelijk zijn.

Voorop staat het geven/krijgen van informatie en het tonen van een gedeelte van mijn verzameling.

Het gaat mij dus niet om het politieke spel die er destijds werd gespeeld, maar puur voor de materialen die destijds aanwezig waren.

Inleiding

Mijn verzameling bestaat voor een groot gedeelte uit boeken en ander papierwerk zoals handboeken soldaat, propaganda, foto's, etc.Aangezien er veel te verzamelen is en het toch ook om een kostbare hobby gaat probeer ik mij zoveel mogelijk hierop te specialiseren.

    Ook heb ik wel wat materiaal, dit zijn dan meestal objecten die zoveel mogelijk een bijzondere historische waarde hebben, of bijzonder items welke ik van vrienden, collega's of kennissen heb gekregen.

Alles wat u ziet is origineel van voor of tijdens één van de donkerste perioden die Europa heeft meegemaakt 1940-1945.

Indien u nog voorwerpen, items of wat dan ook van voor 1945 heeft, en er niets mee doet, dan zou ik dit graag in mijn verzameling willen opnemen.

Interesse?

Indien er interesse bestaat om sommige boeken of  items vanwege historische belangstelling of  historisch onderzoekswerk nader te bekijken kan er een mail worden gestuurd met de vraag om een afspraak te maken of om meer informatie te krijgen. 

Ik wijs er nadrukkelijk op dat alleen personen in aanmerking komen die historische belangstelling hebben, absoluut geen aanvragen om ideologisch onderzoek te doen.

Naar boven

Home